کارگاه امکان سنجی ایجاد همکاریهای پژوهشی با شتابدهنده سزامی

 

 

سخنران : حسین خسروآبادی (متخصص اپنیک خطوط باریکه شتابدهنده سزامی، الان، اردن) 

سه شنبه 28 شهریور 96

ساعت 15 الی 17

سالن ابن هیثم دانشکده فیزیک شهید بهشتی


چکیده :

در بخش اول این سخنرانی مروری بر تاریخچه، مبانی علمی و تحولات اخیر شتابدهنده های سنکروترونی به عنوان ابزاری قوی برای پیشرفت علوم و فناوریهای جدید ارایه می­شود. پروژه سزامی تعریف و مراحل تکمیل آن تا رسیدن به وضعیت حاضر، باریکه الکترونی با انرژی 2.5 GeV و جریان 50 mA، برنامه های سالهای آینده آن، و نقش آن در توسعه علوم و فناوریها بررسی خواهد شد.

در بخش دوم، چهار آزمایشگاه اول کاربری سزامی در حال ساخت برای انجام تحقیقات در زمینه های آزمایشهای پراکندگی فروسرخ (IR)، بررسی طیف لبه جذب و تابش فلورسانس (XAFS/XRF)، پراش پودری پرتو ایکس (XRD)، و بلورشناسی پروتیین (MX) ارایه می شود. دیگر پتانسیلهای کاربردهای سنکروترونها برای بررسی فیزیک مواد مانند بررسی ساختار الکترونی، ساختار مغناطیسی، و بررسی مدهای برانگیخته دسته جمعی مانند فونونها یا مگنونها مرور خواهد شد. نقش این شتابدهنده در پیشرفت علوم و فناوری کشور، امکانهای همکاریهای آینده مراکز پژوهشی و کاربردی با افق بلند مدت و ایجاد راهکارهای عملی بررسی میشود.

:Abstract

At first the background of synchrotron light source including its history and the recent developments as a powerful research tool for developing of the advanced sciences and technologies are presented. The SESAME synchrotron and its recent developments for commissioning of its accelerators and beamlines to reach to the present state, electron beam with 2.5 GeV energy and 50 mA current, and its future plans will be discussed.

In the second part of the talk, the undergoing activities for four first experimental beamlines including the infrared (IR), x-ray absorption fine spectroscopy and florescence (XAFS/XRF), powder diffraction (XRD), and macromolecular crystallography (MX) will be discussed. Other potential applications of the synchrotron light source for investigation of the material science and condensed matter physics, such as electronic band structure, magnetic structures, and collective mode excitations like magnons & phonons are discussed. The role of SESAME synchrotron in the development of the science and technologies of Iran and the long-term possible future research collaborations with this center will be discussed.

 

پاسخ دهید