اپتیک غیرخطی: پدیده ها و کاربردها

عنوان : اپتیک غیرخطی: پدیده ها و کاربردها

سخنران : دکتر روح الله کریم زاده

سه شنبه ۱۸ مهر

ساعت ۱۶ الی ۱۷

تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک


چکیده

شاید لیزر مهم‌ترین اختراعی باشد که در توسعه صنعت اپتیک و فوتونیک نقش کلیدی بازی کرده است. هرچند امروزه از لیزر در زمینه های مختلف استفاده های فراوانی می شود، ولی نقش لیزر در شناخت پدیده ‌های اپتیکی‌ِ بسیار اهمیت دارد. تحریک شدید ماده به وسیله شدت های بالای لیزر منجر به مشاهده رفتار های غیرخطی در ماده می شود. اپتیک غیر خطی در سال 1961 با مشاهده تولید هماهنگ دوم و تولید هماهنگ سوم پای به عرصه گذاشت، یعنی یک سال پس از ساخت اولین لیزر. امروزه شاخه وسیعی از تحقیقات علمی در زمینه برهمکنش نور- ماده و همچنین انتشار باریکه لیزر به موضوعات اپتیک غیر خطی می پردازد. اثرات اپتیکی غیرخطی (از جمله پدیده های تبدیل فرکانس نوری،جذب غیرخطی، شکست غیرخطی و پراکندگی غیرخطی) معمولا ضعیف هستند و اغلب مورد توجه قرار نمی گیرند ولی در شدت های بالای نوری اهمیت پیدا می کنند. در این سخنرانی به بررسی برخی از پدیده های اپتیکی غیرخطی و کاربردهای آنها پرداخته می شود.

پاسخ دهید